skype: psymaker
+7 (812) 552-67-19
shop@psymaker.com

Implementace detekcního systému VibraImage na Letišti Václava Havla

Chcel by som sa poďakovať vedúcemu diplomovej práce Ing. Bc. Jánovi Tůmovi, Ing. Paed. IGIP za podporu, cenné rady a informácie pri písaní tejto diplomovej práce. Ďalej by som sa chcel poďakovať pánovi Ing. Zdeňkovi Truhlářovi a jeho kolegom z Letiska Václava Havla, za poskytnuté materiály a informácie. Špeciálna vďaka patrí pánovi docentovi Václavovi Jirovskému za poskytnutie SW VibraImage a poskytnutie kontaktu na pána profesora Viktora Minkina. Na záver by som rád poďakoval rodine a priateľke, za podporu a rady pri písaní tejto diplomovej práce.

Read / Download:

Implementace detekcního systému VibraImage na Letišti Václava Havla
© ELSYS Corp. 2009-2023.